Una de les parts mes delicades de l’empresa és el tracte amb els treballadors. Amb l’assessorament laboral del nostre despatx, l’ajudarem a realitzar un acurat estudi dels recursos humans i la gestió de personal, orientant-lo sobre les opcions a prendre en cada moment per tal de reduir despeses i evitar possibles sancions, amb el correcte compliment de la normativa vigent.

Entre els serveis que oferim en matèria d’assessorament laboral destaquem:

 • Assessorament general en relacions laborals.
 • Altes, baixes i variació de dades a la Seguretat Social.
 • Contractes de treball.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Gestió d’aplaçaments.
 • Assistència en inspeccions de treball.
 • Representació davant d’organismes oficials.
 • Conciliacions individuals i col·lectives davant l’administració.
 • Tramitació d’expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.,).
 • Presentació d’obligacions fiscals derivades de la relació laboral.
 • Resolució de consultes.