Com a administradors de finques col·legiats, gestionem el funcionament de cada Comunitat de Propietaris de forma personalitzada, d’acord amb les necessitats diàries de cada finca i sempre d’acord amb els acords de la Junta de Propietaris, i amb contacte permanent amb el President de la Comunitat. Des d’un acurat coneixement del Règim Jurídic Català relatiu a la Propietat Horitzontal, li oferim la gestió d’incidències, gestió econòmica, control de morositat i gestió d’obres de la seva Comunitat de Propietaris.