A l’Assessoria Nogué oferim el servei d’assessorament fiscal per a empreses i autònoms. Amb aquest servei, obtindran l’assessorament i gestió fiscal ajudant-lo a complir amb les obligacions fiscals i a conèixer els beneficis que la legislació vigent ofereix en cada moment. Aquest sistema ens permet conèixer a fons els seu negoci, afavorint la relació i la confiança entre vostè i nosaltres.

 • Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent
 • Planificació fiscal
 • Preparació i presentació de les obligacions fiscals
 • Confecció i presentació de les declaracions tributàries de caràcter periòdic, tals com IVA, RETENCIONS IRPF, RETENCIONS LLOGUER, ETC.
 • Mòduls
 • Impost de Societats: pagaments a compte i liquidació de l’impost
 • Realització i seguiment de la comptabilitat
 • Presentació telemàtica dels llibres oficials de comptabilitat en el Registre o organisme competent
 • Confecció dels Comptes Anuals
 • Declaració de clients i proveïdors (Model 347)
 • Declaracions intracomunitàries
 • Pagaments fraccionats
 • Impost de la Renda de les Persones Físiques
 • Impost de Patrimoni
 • Successions
 • Altres impostos
 • Assistència davant d’òrgans Tributaris
 • Resolució de consultes
 • Informació sobre normatives fiscals
 • Constitució, dissolució i liquidació de tot tipus de societats
 • Redacció de l’acta d’aprovació dels Comptes Anuals
 • Presentació i dipòsit dels Comptes Anuals i de l’informe de Gestió en el Registre Mercantil