PYME

Si vol una assegurança pel seu negoci, senzill i sense complicacions, posis en contacte amb nosaltres. Posem a la seva disposició un ventall de cobertures que li permetran protegir el seu negoci i la seva activitat davant qualsevol imprevist . Descobreixi tot el que li ofereix la nostra assegurança per negocis.

pyme

Comerç

Protegir el seu negoci i fer-ho rendible comença per tenir un ampli ventall de cobertures amb solucions eficaces i ràpides davant dels possibles sinistres que pugui patir. Realitzem un estudi personalitzat per cobrir únicament aquelles cobertures que li siguin necessàries. Cada negoci és diferent.

assegurances comerç nogue

Responsabilitat civil

Protegeixis davant les possibles reclamacions de tercers amb la nostra Assegurança de Responsabilitat Civil. Els drets i interessos a la nostra vida privada o professional es poden veure afectats per reclamacions o lesions de tercers. L’assessorament per evitar situacions que puguin perjudicar el seu patrimoni com a conseqüència d’haver de fer front a indemnitzacions per danys causats a tercers.

Assegurança de responsabilitat civil

Accidents conveni

Li oferim una assegurança per cobrir el capital estipulat per conveni en cas de mort o invalidesa dels seus treballadors en el centre de treball assegurat o “in intinere”.

La no contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat com una falta molt greu sancionable.

accidents conveni assessoria nogue

Accidents Autònom

A Assessorament i Gestió Nogué sabem que parar la seva activitat laboral esdevé una situació complicada ja que també es paralitzen els seus ingressos. Per aquest motiu, oferim una assegurança pensada especialment per a protegir els ingressos dels Autònoms ens els casos en que es trobin en situacions en les que no sigui possible treballar.

accidents autonoms

Defensa jurídica

Li oferim una assegurança de defensa jurídica amb la qual disposarà d’un equip d’advocats professionals que resoldrà tots els seus dubtes i incidències legals.

defensa juridica

Transport de mercaderies

Aquesta pòlissa pot esdevenir l’assegurança ideal per garantir als assegurats les circumstàncies que puguin patir les mercaderies al llarg del seu transport per qualsevol mitjà, així com les responsabilitats que legalment puguin ser imputades al transportista.

En aquest tipus de pòlissa hi ha moltes modalitats a contractar, des de les cobertures bàsiques, passant per les obligatòries de responsabilitat civil de transport, a més de les consegüents clàusules particulars a afegir en funció del transport.

transport de mercaderies

Construcció

Aquest tipus de pòlissa permet planificar les cobertures per l’activitat de construcció, tan pública com privada, per afrontar amb tranquil·litat els riscos inherents a aquesta activitat d’acord amb la legislació, establint els següents tipus de pòlisses:

  • Tot risc de construcció
  • Garantia Desenal
  • Responsabilitat Civil
  • Accidents Laborals
construccio

Si té qualsevol dubte, deixi’ns les seves dades i els nostres assessors es posaran en contacte amb vostè el més aviat possible.


    Si té qualsevol dubte, deixi’ns les seves dades i els nostres assessors es posaran en contacte amb vostè el més aviat possible.