Una correcta interpretació i assessorament comptable són indispensables pel bon funcionament d’una empresa de qualsevol dimensió o sector. A més, la comptabilitat és una eina essencial per tenir el coneixement precís de la situació d’un negoci, de la seva evolució i és la base per establir estratègies, afavorint la correcta presa de decisions.

El nostre departament comptable, proporciona un assessorament personalitzat i adaptat a la seva estructura administrativa.

Aquest assessorament va dirigit a:

  • Empreses en general.
  • Societats.
  • Establiments comercials.
  • Professionals Autònoms.

Podem treballar a partir de les dades del vostre programa informàtic o confeccionar la vostra comptabilitat a partir de la documentació que ens aporteu.